Fler erfarna konsulter sökes till Hire Quality

Hire Quality ger konsulter möjlighet att starta eget konsultbolag (om man inte redan har ett) och samtidigt möjligheten att vara en del av en större gemenskap utan att tumma på frihet och självbestämmande i företagen. Hire Quality har genom partners erbjudande för administration bokföring och bokslut till bra villkor. Vi erbjuder också konsulter som vill bli egna företagare hjälp att starta aktiebolag,

 Vårt tjänsteutbud är brett vi kan genom våra egna konsulter och vårt breda partnernätverk erbjuda konsulter som kan medverka med specialistkunskaper från ax till färdig limpa. Projekt- och testledare formulerar mål och strategier samt utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål.

Utöver projektkunnande har Hire Quality personal som ansvarar för dator utrustning, programvaru- och systemutveckling och sköter upphandling, avtalshantering, planlägger samt deltar i den dagliga IT -verksamheten.

 

Hire Quality (www.hirequality.se) arbetar med systemutvecklingsföretag och specialiserade företag inom webb/interaktionsdesign samt duktiga infrastrukturspecialister och verksamhetskonsulter samt strategiska rådgivare som kan erbjudas från en och samma leverantör! Nätverket innehåller ett stort antal egenföretagare där många är direkt organiserade genom Hire Quality AB samt Hire Quality Strategy Sweden AB.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *