Hire Quality Strategy Licencierar 3 personer för arbete med Innovation

Hire Quality Strategy Licencierar 3 managementkonsulter för arbete med med Innovationer på företag.
Metoden heter Innovation 360 avser analys av företags förmåga till innovation och därmed möjlighet till anpassningar av sin verksamhet för att vara lönsamma och framgångsrika över tid.

Detta kommer att komplettera vårt tjänsteerbjudande inom Strategy.

De som licensierats på Strategy är Joanna Sjölander och Niclas Claesson.  Även Daniel Sonebrand gick utbildningen för att kunna presentera erbjudandet för kunder. Intresset för utbildningen är stor, förutom deltagare från Sverige deltog managementkonsulter från USA, Turkiet och Azerbadjan.

Hire Quality Strategy har nu ett kvalificerat erbjudande runt innovation.

Läs mer :
Expanded with dubble digit Licensed Practitioners by accreditations in Stockholm and Washinton D.C. – consultants trained in the most comprehensive strategic tool for growth and  innovation: InnoSurvey™.