Nytt bolag inom strategi skapar nya möjligheter!

Hire Quality växer snabbt i Östergötland och breddar nu erbjudandet inom verksamhetsutveckling och strategi genom att starta bolaget Hire Quality Strategy Sweden AB. Bolaget bygger på samma attraktiva affärsmodell som Hire Quality men med inriktning mot att ansluta seniora egenföretagare/konsulter inom verksamhetsutveckling och strategisk rådgivning till det nya bolaget.

Med ett separat bolag som fokuserar på verksamhetsutveckling och strategi ökar vår tydlighet i erbjudandet inom denna kompetens. Företaget kommer att erbjuda IT-nära verksamhetsutveckling, strategisk rådgivning samt genomförandestöd inom affärs- och organisationsutveckling. Typisk partner till bolaget är egenföretagare med lång erfarenhet samt med en eller flera specialistområden.

Verksamheten kommer att ledas av Niclas Claesson som tillträder som VD i juni. Niclas har ett långt förflutet som ledare i olika roller och som verksamhet- och managementkonsult. Senast kommer Niclas från Stratsys AB där han arbetat med lösningar för mål- och resultatstyrning mot framförallt företag.

  • Bolaget kommer att tillgodose ett behov av en aktör för drivna och självständiga egenföretagare inom verksamhetsutveckling i vår region. Vi kommer att kunna erbjuda en unik samling av verksamhetsspecialister och rådgivare till våra kunder i regionen säger Niclas Claesson.

Niclas har en gedigen erfarenhet av ledning i olika typer av linjeroller och projektroller. Han har bred erfarenhet av lednings- och verksamhetsutveckling samt kvalificerade projekt- och programledarroller inom olika branscher och företag såväl inom näringslivet som inom offentlig sektor. Niclas har tidigare haft regionansvar för Acteas verksamhet i Östergötland där han också till stor del arbetat med försäljning.

  • Att vi nu kan knyta till oss Niclas Claesson som VD för den här satsningen känns oerhört bra! Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom och att få extra kraft till att fortsätta resan med Hire Quality. Jag är övertygad om att satsningen inom verksamhetsutveckling och strategi kommer i helt rätt skede för oss, uttrycker Daniel Sonebrand, VD för moderbolaget Hire Quality samt styrelseordförande för Hire Quality Strategy Sweden AB.

 

  • Ambitionen är att bygga en affär baserad på långsiktiga kund- och partnerrelationer där vi tillsammans bygger hållbar framgång för både kund och leverantör. Kortsiktiga framgångar är övergående till skillnad från långsiktighet som leder till verklig bestående framgång. Hire Quality Strategy ska leverera win-win i alla kund- och partnerrelationer säger Niclas Claesson.

Hire Quality Strategy Sweden AB är ett konsultbolag inom verksamhetsutveckling och strategisk rådgivning. Bolaget har en profil mot specialister och spetskompetens relaterat till detta område.

Det finns mer att läsa på; www.hirequality.se

För mer information kontakta

Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB & Styrelseordförande Hire Quality Strategy Sweden AB

0702-11 08 60, daniel.sonebrand@hirequality.se

 

Niclas Claesson, (tillträdande) VD Hire Quality Strategy Sweden AB
0703-17 62 36, niclas.claesson@hirequality.se