Andreas Gidlund startar eget bolag med Hire Quality

Vi hälsar Andreas Gidlund varmt välkommen till Hire Quality !

Andreas är utbildad vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Därifrån har han en kandidatexamen i företagsekonomi och en magisterexamen i informatik. Andreas har främst jobbat med webbutveckling inom IT-branschen, både som produktutvecklare och konsult.

De områden som Andreas har erfarenhet och djup kunskap inom är:

– Förståelse för både verksamheten och de system som ska stödja den
– Systemarkitektur, metodiker och designmönster (BDD, CQRS, SOLID m.fl.)
– .NET-plattformen och främst webbutveckling på både server- och klientsidan (ASP.NET, C#, MVC, REST, JQuery, AngularJs m.fl.)
– Integrationer, direkta och via service-bus
– Tredjepartsprodukter (BizTalk, SharePoint m.fl.)