Mikael Hertzman ny på Hire Quality

Vi hälsar Mikael Hertzman välkommen till Hire Quality Mikael har en gedigen kunskap om Java plattformen!

Mikael är en erfaren utvecklare som i många år jobbat med Java JEE som utvecklare. Mikael har erfarenheter från många brancher. Då han varit med sedan JEE var nytt har han erfarenheter av de flesta tidiga tekniker som Servlets, JSP, Struts, Spring och Applets. Hos sin senaste uppdragsgivare Telenor har företrädesvis JEE med Seam, Hibernate, JMS använts. I integrations syfte har REST, Tibco, Telnet och Corba använts för att styra olika telekom utrustningar.

På sin tid i Dreampark fick Mikael goda kunskaper som Javascript utvecklare. Vilka han förfinat även i efterkommande uppdrag. Mikael har använt ett antal Javascriptramverk tex Dojo, JQuery, JSLint och Prototype. Mikael är van att arbeta med de vanligaste databashanterarna tex Oracle, Informix samt Mysql. Mikael har också arbetat med de vanligaste JEE servrar som Jboss, Weblogic, Jetty och Tomcat