Välkommen till oss på Hire Quality Michael Römert!

Michael har arbetat inom IT-branschen sedan 1984 och har över 30 års erfarenhet av projektledning och utredningsarbete, dokumenthantering, informationssäkerhet, process- och rutinutveckling, systeminförande och förvaltning. Har även stor erfarenhet av kravställning, förändringsarbete och upphandling.

Inom projektledningsområdet har Michael varit verksam inom stora och komplexa organisationer som hälso- och sjukvård, Svensk Kassaservice, försvarssektorn, kommun och landsting som konsult och som anställd projektledare.