Waqar Ali ny konsult hos Hire Quality

Vi har glädjen att kunna hälsa Waqar Ali varmt välkommen till Hire Quality!

Waqar kommer med sin stora erfarenhet, kompetens och personliga kontakter inom off-shore leverans att bli en stor tillgång för oss på Hire Quality. Han kommer framförallt att arbeta med projektledning & kravhantering i våra projekt ”in-house”, d.v.s. där vi tar ansvar för leveransen och där vi har behov av att komplettera vår bemanning med egna konsulter med bemanning ”off-shore”.

Vi tror att detta kommer att leda till att vi kommer att kunna öka antalet projekt av typen ”ansvars-projekt” där vi levererar systemlösningar till kund från våra lokaler. För våra konsulter innebär detta större variation av uppdrag mellan projekt där vi bemannar kundens projekt i deras lokaler med egna projekt ”in-house” där vi tillsammans levererar en lösning mot kund. Samarbetet med konsulterna i projekt där vi även har leverans off-shore har fungerat utmärkt! Dynamiken och erfarenhetsutbytet i projekten har givit en spännande och stimulerande miljö. I dessa projekt har Waqars kontakter, erfarenhet som projektledare, koordinator och kravhanterare varit oumbärlig, menar Daniel Sonebrand VD Hire Quality.

Waqar har framgångsrikt arbetat i Sverige sedan 2012 med just IT-projekt där bemanningen av lokala resurser kompletterats med leverans off-shore. En stor styrka med Waqar är att han har personliga kontakter med konsulter som han har stor tillit till genom ett stort antal tidigare projekt i kombination med att han själv kunnat arbeta i nära samarbete med kunderna lokalt i Sverige.

Denna styrka har gjort att han verkligen kunnat en uppvisa imponerande nivå av kundnöjdhet, kvalité samt referenser från välkända kunder vilket varit avgörande för denna satsning för oss på Hire Quality, fortsätter Daniel Sonebrand

Utöver detta så är det värt att nämna att Waqar också nominerats till HMK Carl XVI Gustaf award som årets utländska entreprenör 2015 vilket i sig är ett stort bevis för hans driv och engagemang.