Fokus på vi-känsla och teambuilding under Hire Qualitys affärsresa i Montenegro

Deltagandet på årets affärsresa till Montenegro slog i år alla rekord. Två tredjedelar av företagets anslutna konsulter valde att följa med på resan. Fördjupade relationer och kontaktnätverk, mycket skratt och spännande utmaningar avlöste varandra. För Hire Qualitys erfarna konsulter som alla driver sitt eget företag blir dessa resor ett sätt att fördjupa Vi-känslan, teambuilda och hitta nya sätt att tillsammans utveckla den gemensamma kompetensen inom Hire Quality.