Foto på Fredrik Klevebrant

Hire Quality välkomnar Fredrik Klevebrant som ny konsult från 1 februari

Fredrik är en erfaren utvecklare/arkitekt som arbetar mellan verksamhet och teknik han har ett brett ansvar för de projekt han är inblandad i. Han arbetar med allt från förstudie, kravanalys till implementeringar. Han både planerar dessa som projektledare, samt följer upp, allokerar resurser och är delaktig själv i de projekt Fredrik driver. Han använder projektmetoden PPS för att planera projekt. Förutom det har han mycket kundkontakt och är delaktig i försäljning av den här typen av arbeten och tjänster. Fredrik har arbetat både i Microsoft och Java miljöer. Administrerat dessa, installerat produkter och utvecklat system i framförallt Java miljö. Detta har gett honom en god förståelse för arkitektur.