Jerker Ekermann tar sig an uppgiften som VD för Hire Quality Strategy

Jerker Ekermann kommer att börja som VD för Hire Quality Strategy AB den 1 augusti 2018.

Jerker som är civilekonom, har stor erfarenhet av verksamhetsutveckling samt kompetensutveckling inom försäljning, service och ledarskap. Han hjälper företag att utveckla och skapa målstyrningsinstrument med affärsdrivande innehåll. Han utvecklar chefer i modernt ledarskap samt hjälper säljare i god affärsmannaskap och organisationer i optimalt kundbemötande. Han utvecklar och gör team mer effektiva, kreativa och motiverade.

Pressrelease Jerker