Strategy

Vi är erfarna verksamhets- och affärsutvecklare som gör skillnad! Långsiktighet och hållbarhet är nyckelord när vi arbetar med våra kunder. Vi är en partner som kompletterar vår kunds kunskap och en förstärkning när resurserna inte räcker till.

Vår affärsidé

Hire Quality Strategy är ett nationellt konsultbolag med lokal närvaro. Vi erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd i affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är en långsiktig och trogen partner från idé till uppnådda effekter. Genom en palett av olika specialister levererar vi djup och bred kompetens i varje uppdrag. Vår specialitet är bl.a. Innovation, Affärsutveckling, Ledningssystem samt Förändringsledning. Vår affärsmodell ska attrahera marknadens bästa konsulter.

Vad vi gör för nytta, hur hjälper vi vår kunder

Inom Strategy jobbar vi med affärs- och verksamhetsutveckling. Vi kompletterar vår kunder med kompetens och resurser som denne inte kan eller vill upprätthålla själv. Som rådgivare är vi oberoende och kan öppna ögonen för självklarheter som annars förblivit en dold sanning. Vi är specialister inom Innovation, Ledningssystem, Affärsutveckling och Förändringsledning. När vi utför uppdrag åt vår kund ikläder vi oss olika roller enligt figur nedan.

Klicka för förstoring.

Utförande

För att alltid hålla kvalitet och högsta möjliga värde på de tjänster vi utför följer vi alltid nedanstående process i våra uppdrag. De olika faserna kan variera i omfattning beroende på typ av utmaning.

Klicka för förstoring.

Innovationssystem

Vi samarbetar med Innovation360groups som har utvecklat verktyg och metodiker för att mäta och jämföra en verksamhets innovationsförmåga med tusentals företag och organisationer över hela världen. Grunden är ett ramverk, Inno360 där forskning inom innovation är konkretiserat i praktiska tillämpning. Genom att samla analysdata från alla kunder (100% anonymiserat) kan framgångsfaktorer för innovation mätas och därmed medvetet förbättras. Innovationsförmågan redovisas bl.a. i nedanstående Innovation footprint.

Klicka för förstoring.

Baserat på nuläget erbjuder vi stöd för att bygga ett strukturerat Innovationssystem enligt ramverket Inno360. Se visualisering av Innovationssystem nedan.

Klicka för förstoring.