Om oss

Vår vision är att vara marknadens mest attraktiva och välrenommerade innovationsbolag inom digitalisering samt affärs- och verksamhetsutveckling.

Hire Quality AB är ett oberoende konsultbolag inom IT och verksamhetsutveckling som idag består av ca 30 personer. Till Hire Quality är dessutom ett nätverk med över 500 fristående konsulter knutna.

Hire Qualitys affärsidé bygger på att leverera högre kvalité och kundvärde än vad ”traditionella IT-konsultbolag” har möjlighet att göra, därav företagets namn – Hire Quality. Högre kvalité och ett större kundvärde kan vi erbjuda genom att enbart arbeta med välrenommerade och erfarna konsulter. Dessa konsulter kan vi attrahera genom vår attraktiva affärsmodell.

Detta tillsammans gör att Hire Quality har ett homogent erbjudande med de bästa konsulterna vilka ofta är auktoriteter inom sina kompetensområden.

Våra kompetensområden täcker:

  • Affärsområde “IT Solutions” – IT Systemutvecklingsprojekt
  • Affärsområde “Strategi” – Verksamhetsutveckling & Strategi

Hire Quality gör alltid sitt yttersta för att leverera i tid och över sina kunders förväntningar.

Historik

Hire Quality AB har funnits i sin nuvarande form sedan sommaren 2015. Sedan dess har Hire Quality haft en expansiv utveckling.

Under 2016 etablerades bolaget Hire Quality Strategy för att bryta ut och få en tydligare profil mot tjänster relaterat till verksamhetsutveckling och strategi.

Under 2017 kommer hela verksamheten totalt omsätta cirka 50 Mkr.

Organisation