Det är vi som är Hire Quality


Hire Quality affärsidé bygger på att leverera högre kvalité och kundvärde än vad ”traditionella IT-konsultbolag” har möjlighet att göra, därav företagets namn – Hire Quality. Högre kvalité och ett större kundvärde kan vi erbjuda genom att enbart arbeta med välrenommerade och erfarna konsulter. Dessa konsulter kan vi attrahera genom vår attraktiva affärsmodell. Detta tillsammans gör att Hire Quality har ett homogent erbjudande med de bästa konsulterna vilka ofta är auktoriteter inom sina kompetensområden.

Hire Quality grundades i dess nuvarande form efter sommaren 2015 och har sen dess haft en stark utveckling. Vi är idag närmare 40 konsulter anslutna och omsätter över 50 Mkr. I år, 2019 blev vi nominerade som ett av regionens tillväxtföretag. 

Vår vision

Vår vision är att vara marknadens mest attraktiva och välrenommerade innovationsbolag inom digitalisering samt affärs- och verksamhetsutveckling

© Copyright Hire Quality AB