Affärsområden

Genom våra två affärsområden – IT Solutions och Strategy – arbetar Hire Quality med digitalisering från strategi till implementering av IT-stöd och uppnådd affärsnytta.

Strategy

Tjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling

IT Solutions

Lösningar & resurser inom IT-systemutvecklingsprojekt

Vi är en strategisk långsiktig partner i följande frågeställningar:

  • Hur ska arbetet inledas för att tydliggöra affärsvärdet genom IT/Digitalisering
  • Hur kan IT/Digitaliseringen utvecklas för att möta företagets eller myndighetens strategiska affärsutmaningar och kontinuerligt tydliggöra affärsvärdet
  • Hur görs planering, styrning och uppföljning i verksamheten utifrån affärsvärdet
  • Implementering och genomförande av IT-projekt och/eller leverans av resurser till våra kunders projekt