IT Solutions

Hire Quality levererar IT-konsulttjänster både i form av resurser i våra kunders projekt såväl som projekt där Hire Quality tar helhetsåtaganden.

Klicka för förstoring.

Systemutveckling

De allra flesta lösningar som vi utvecklar handlar om skräddarsydda systemlösningar men där vi oftast utgår från en teknisk plattform och/eller integration och anpassningar av standardsystem.

Förstudier, kravanalys

I tidiga faser till projekt är våra konsulter ofta involverade i förstudier, som ofta t.ex. kan involvera “proof of concept” och ROI anlyser samt också ofta kravanalys, kravhantering och nyttoanalyser inför utveckling eller upphandling av IT-system.

Projektledning/Testledning

Vi arbetar med projektledning/programledning med koppling till IT projekt i många olika former. Det kan handla om teknisk projektledning, ledning av agila utvecklingsprojekt och förvaltningsledning. Våra projektledare har stor erfarenhet av den typ av projekt respektive projektledare är inriktad mot. Ofta är de certifierade inom t.ex. Scrum, ITIL, IPMA

Kvalitetssäkring, test och validering är kritiskt för alla IT-systemutvecklingsprojekt och något man måste arbeta med på ett struktererat och effektivt sätt. Olika verksamheter och lösningar ställer naturligtvis olika krav. Det är viktigt att sätta dessa redan från start.
Våra konsulter inom testledning och test har ofta certifieringar som ISTQB, REQB, ALM, MTM och TFS. De har bl.a. kunskap kring metoder och verktyg relaterat till teststrategi, automatiserade tester och testdriven utveckling.

Digitalisering

Digitalisering är ett uttryck som är mycket populärt just nu. för oss innebär det att kombinera vår kompetens och erfarenhet inom IT med Innovation! Innovation är något som vi är mycket duktiga att arbeta inom. Inom innovation utgår vi från metoder och forskning inom området genom vårt samarbete med Innovation 360 group. I korthet handlar det om metodik för att maximera verksamheters innovativa förmåga. Något som ofta är en viktig förutsättning för att arbeta effektivt med digitalisering.

Tillsammans med styrkan att kunna arbeta metodiskt med innovation handlar digitalisering för oss också om att engagera oss och förstå vår kunds verksamhet för att därifrån tillsammans med kunden kunna omvandla vår kompetens och erfarenhet inom IT-lösningar till ett förändrat arbetssätt som ger ett hållbart värde i form av t.ex. effektivisering eller differentiering på marknaden.