Hire Quality arbetar inom två affärsområden, IT-Lösningar och affärs- och verksamhetsutveckling. 

Vi kan vara en partner till er genom hela er förändringsprocess från idéstadie, framtagning av strategi till implementering av lösning och uppnådda effekter och värden.

Genom den profilering Hire Quality har med drivna och erfarna konsulter samt genom den urvalsprocess som alla konsulter på Hire Quality genomgått får kunden mycket kompetenta konsulter och en hög kvalitet. Hire Quality kan leverera helhetsåtaganden av projekt eller den spetskompetens som ofta krävs för att driva lyckade projekt som levererar i tid och med efterfrågad kvalitét.

Våra konsulter har valt att starta och driva egna företag som exklusivt anslutna till Hire Quality. Detta borgar för att våra kunder får tillgång till drivna och självgående konsulter med gedigen erfarenhet inom sina respektive områden.

Kontakt information
+46 (0) 702 11 08 60
info@hirequality.com
Följ oss
LinkedIn
Facebook

© Copyright Hire Quality AB