Affärsområde "Strategy"

 organisations-, verksamhets- & affärsutveckling

interim - projektledning - analys - rådgivning - stöd - ledningssystem - coaching - utbildning - föreläsning

Vi erbjuder marknaden stöd i områden som kan stärka verksamheten och organisationer när det gäller individ, team, organisationsstrukturer, digital utveckling och processer. 

Vår samlade erfarenhet på Hire Quality är att alla verksamheter och organisationer har stor potential till att utvecklas till en framtida bättre situation. Den bättre situationen kan handla om att ha moderna ledare som leder sig själva och sina medarbetare på ett hållbart sätt. Ett sätt som skapar arbetsplatser där engagemang och motivation råder och där ledningsgrupper fungerar både kommunikativt och operativt samt också ständigt utvecklar sig för att möte de ökade kraven som ställs på verksamheten avseende digitalisering, effektivitet och säkerhet. 

Vi börjar ofta med en analys om nuläget tillsammans med våra kunder och resultatet av den ger guidning om hur vi kan stödja kunden i nästa utvecklingssteg som ska genomföras och då sätta gemensamma mål för uppdraget.

Våra expertområden är digitalisering, projektledning, processtöd, processanalyser, revision, coachning/handledning, skräddarsydda utbildningar och inspirationsföreläsningar. Våra utbildningar bygger på senaste forskning och är upplevelsebaserade och har alltid en uppföljnings så att önskvärda förändringar nås. Vi erbjuder erfarna seniora verksamhets-, organisations- och affärsutvecklare som gör skillnad. 

Vi är en långsiktig och trogen partner från idé till uppnådda effekter. Genom en palett av olika specialister levererar vi djup och bred kompetens i varje uppdrag.

Affärs- & verksamhets  utveckling
 • Programledning 
 • Projektledning
 • Kravanalytiker
 • Business Analyst
 • IT Säkerhet
 • Affärsmannaskap        
 • Affärsanalys/planering 
 • Digital strategisk analys    
 • Ledningsystem
  (ISO 9000, 14000. 18000, 27000)                                          
 
Team- & personlig utveckling
 • Ledarskap -> mer info
 • Säljträning 
 • Team
 • Hållbart arbetsklimat
 • Kreativt arbetsklimat
 • Konflikthantering  
 • Värdegrundsarbete
 • Stresshantering 
 •  Coaching - livspussel 24:7


Affärs-
utveckling
 • Affärsanalys
 • Affärsplanering
 • Digital marknadsföring
 • Facilitering av strategimöten. 
 • Interimschefer                
 
 
Vill du veta mer vad vi kan hjälpa till med inom "Strategy"?
Kontakta Jerker Ekermann
+46 (0) 705 89 64 54
jerker.ekermann@hirequality.se
Kontakta oss
Kontakt information
+46 (0) 705 89 64 54
jerker.ekermann@hirequality.se
Följ oss på
LinkedIn
Facebook

© Copyright Hire Quality AB