Affärsområde "Solutions"

Skräddarsydda IT-lösningar 

Vi erbjuder er att ta ansvar för leveransen av projekt såväl som att agera resursförstärkning i ert projekt. Vi har erfarna konsulter för roller genom hela projektgenomförandet från idéstadie, strategi och kravfas till implementering, test och förvaltning.

Med vår profilering med enbart drivna och erfarna konsulter samt genom den urvalsprocess som alla konsulter på Hire Quality genomgått får kunden mycket kompetenta konsulter och en hög kvalitet.

Hire Quality kan leverera helhetsåtaganden av projekt eller den spetskompetens som ofta krävs för att driva lyckade projekt som levererar i tid och med efterfrågad kvalitét.Våra konsulter har valt att starta och driva egna företag som exklusivt anslutna till Hire Quality. Detta borgar för att våra kunder får tillgång till drivna och självgående konsulter med gedigen erfarenhet inom sina respektive områden.

Resource

By Hire Quality

Vi har en eller flera konsulter som resursförstärkning i kundens projekt där våra konsulter arbetar i kundens lokaler. 


Projects

by Hire Quality

Vi levererar en lösningar åt vår kund där vi tar ansvar för projektet. Vår leverans sker från våra lokaler alternativt i kombination med egna"Distribuerade team".

Extended team

by Hire Quality

Extended team -  En eller flera konsulter från oss utgör extra leveranskapacitet i kundens projekt där kunden ansvarar för projektledning.

Distributed teams

by Hire Quality

Distribuerade teams - En eller flera lokala konsulter från oss arbetar tillsammans med våra outsourcade team i projektleverans mot kund. Detta kan ske i projekt där Hire Quality tar ansvar för leveransen såväl som att kunden ansvarar för projektledning. 

Vill du veta mer kring vad vi kan hjälpa till med inom "Solutions"?
Kontakta oss
Kontakt information
+46 (70) 2 11 08 60
förnamn.efternamn@hirequality.se
Följ oss på
LinkedIn
Facebook

© Copyright Hire Quality AB