Affärsområde "Solutions"

Skräddarsydda IT-lösningar 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder er att ta ansvar för leveransen av projekt såväl som att agera resursförstärkning i ert projekt. 

Vi har erfarna konsulter för roller genom hela projektgenomförandet från idéstadie & strategi, kravfas till implementering, test och förvaltning.


Projects

by Hire Quality

Projects - Vi levererar en lösningar åt våra kunder där vi tar ansvar för projektet. Vår leverans sker från våra lokaler alternativt i kombination med ett eller flera "Distribuerade teams".

Extended team

by Hire Quality

Extended team -  En eller flera konsulter från oss utgör extra leveranskapacitet i kundens projekt där kunden ansvarar för projektledning.

Distributed teams

by Hire Quality

Distribuerade teams - En eller flera lokala konsulter från oss arbetar tillsammans med våra outsourcade team i projektleverans mot kund. Detta kan ske i projekt där Hire Quality tar ansvar för leveransen såväl som att kunden ansvarar för projektledning. 

Resources

By Hire Quality

Vi har en eller flera konsulter som resursförstärkning i kundens projekt där våra konsulter arbetar i kundens lokaler. 

Vill du veta mer kring vad vi kan hjälpa till med inom "Solutions"?

 

Kontakta oss

Kontakt information
+46 (70) 2 11 08 60
förnamn.efternamn@hirequality.se
Följ oss på
LinkedIn
Facebook
Instagram

© Copyright Hire Quality AB