Nyheter

2019-12-20

Hire Quality skänker pengar och stödjer arbetet med Agenda 2020 och dess 17 globala mål. Som en del av det skänker vi pengar till Plan International och deras arbete med att ge flickor bättre möjlighet att utbilda sig på platser där det inte är en självklarhet.

Utbildning är en mänsklig rättighet och ger människor verktyg att bygga jämställda och demokratiska samhällen. Utbildning ger också tillgång till hälsa och ökar chanserna för ekonomisk trygghet.

Att flickor har sämre tillgång till utbildning än pojkar beror på att de inte värderas på samma sätt. I många kulturer förväntas de vara hemma och ta hand om familjen eller så gifts de bort i ung ålder. Satsningar på flickors utbildning är avgörande för fattigdomsminskning, ekonomisk tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling.

Läs mer här

2019-11-29

Hire Quality årliga julbord avnjöts med många läckerheter. Stort tack för en riktigt trevlig tillställning! 

Tack till alla konsulter, partners och kunder för samarbetet och förtroendet under 2019! Vi summera 2019 som ännu ett framgångsrikt år för Hire Quality. Vi ser med stor tillförsikt fram emot ett nytt 2020 vilket kommer att innebära mycket spännande nya satsningar för oss. 

God jul och gott nytt år önskar Hire Quality! 

2019-11-04

Jerker Ekermann håller seminariet - Ledarskap med Hjärnan i fokus
Välkommen till ett seminarium där du kommer få nya insikter hur ledare kan skapa engagemang och kreativitet på en arbetsplats, genom kunskap från ny neuroforskning.

Föreläsare är seniorkonsulten och VD´n Jerker Ekermann från Management och IT konsultbolaget Hire Quality AB.

Jerker har föreläst och genomfört utbildningar för närmare 2000 chefer och medarbetare under 8 års tid. Han har en 20 årig egen erfarenhet av ledarskap i högre chefsbefattningar. Han hade då reflekterat över den ständiga frågan vad gör en bra ledare som inte en sämre gör? Han fick svar när han tog del av Beteende- och Neuroledarskapsforskningen och bytte karriär och coachar och utbildar nu ledare i med den nya kunskapen.

Han är medlem i Neuroleadership Institute, Certifierad Facilitator (DDI) samt IPU (beteende, drivkrafter och EQ) konsult.

För mer information & anmälan

2019-10-24

Hire Quality står som värd för Swenugs seminarie kring AI with "Cognitive Services and Docker for .NET developers" onsdagen den 27 november.

# SPEAKER: Peter Örneholm (Software dev and Microsoft Azure MVP) Peter Örneholm is a father, husband and Microsoft Azure MVP who loves to explore life. Using the power of Azure is his passion.

# SPEAKER: Chris Klug is a developer-badass-as-a-service that either creates or solves problems depending on who you ask. He loves creating and building things. Whether it be a new application, a new kitchen or a new RC helicopter.

För mer information och anmälan 

2019-10-25
Almi Företagspartner har tecknat ett treårigt ramavtal med Hire Quality Strategy AB

Ramavtalet avser expertkonsulttjänster inom två områden: ”Marknad inklusive marknadsföring, sociala medier” samt ”Försäljning”.

Hire Quality Strategy AB erbjuder konsult- och utbildningstjänster inom organisations- & affärsutveckling och är dotterbolag till Hire Quality AB som erbjuder marknaden konsulttjänster inom IT.

För mer information kontakta
Jerker Ekermann, VD  Hire Quality Strategy AB , 0705-89 64 54, jerker.ekermann @ hirequality.se

2019-05-14
Hire Quality blev en av tre nominerade i kategorin Årets Tillväxtföretag som delas ut av Länsförsäkringar Östgöta. Priset går till ett bolag med sunda värderingar och stabil tillväxt. Företaget ska också vara en god förebild genom sitt sätt att agera hållbart och bidra till Norrköpings utveckling.

För ytterligare information kontakta
Daniel Sonebrand, VD Hire Quality AB , 0702-11 08 60, daniel.sonebrand @ hirequality.se

© Copyright Hire Quality AB