Affärsområde "Strategy"

 Management, Affärs- och verksamhetsutveckling

interim - projektledning - analys - rådgivning - stöd - ledningssystem - coachning - utbildning - föreläsning

Vår samlade erfarenhet på Hire Quality är att alla verksamheter och organisationer har stor potential till att utvecklas till en framtida bättre situation. Den bättre situationen kan handla om att ha moderna ledare som leder sig själva och sina medarbetare på ett hållbart sätt. Ett sätt som skapar arbetsplatser där engagemang och motivation råder. Ledningsgrupper som fungerar både kommunikativt men också operativt. Processer som fungerar och har hög kvalitet. Att sälj- och kundbemötandeprocesserna ger långsiktiga kundrelationer. Att de ökade kraven på affärs- eller verksamhetsstödjande digitala system följer framtida krav på funktion och säkerhet. 

Vi erbjuder marknaden stöd i områden som kan stärka verksamheten och organisationer när det gäller individ, organisationsstrukturer, digital utveckling och processer. Vi börjar ofta med en analys om nulägetsituationen, tillsammans med våra kunder och resultatet av den ger guidning om hur vi kan stödja kunden i nästa utvecklingssteg som ska genomföras.

Våra expertområden är projektledning, processtöd, processanalyser, revision, coachning/handledning, skräddarsydda utbildningar och inspirationsföreläsningar. Våra utbildningar bygger på senaste forskning är upplevelsebaserade och har alltid en uppföljningsfas, så att önskvärda förändringar nås. Vi erbjuder erfarna seniora verksamhets- och affärsutvecklare som gör skillnad. 

Vi är en långsiktig och trogen partner från idé till uppnådda effekter. Genom en palett av olika specialister levererar vi djup och bred kompetens i varje uppdrag.

Affärs-, verksamhets  utveckling
 • Affärsmannaskap        
 • Affärsanalys/planering 
 • Digital strategisk analys     
 • Extern kommunikation
 • Innovation
                                                
Organisations-utveckling


 • Struktur & processer   
 • Ledningssystem          (Kvalitet- ISO 9001)           (Miljö ISO 14001)  (Arbetsmiljö ISO 18001)        (IT-Säkerhet ISO 27001)


Ledning & styrning
 • Programledning
 • Projektledning
 • Kravanalytiker
 • Testledning                      
 • IT-säkerhet


Team- & personlig
utveckling
 • Ledarskap ->            
 • Team                        
 • Hållbart & kreativt arbetsklimat
 • Konflikthantering
 • Värderingsarbete
 • Stressförebyggande
 
 
Vill du veta mer kring vad vi kan hjälpa till med inom "Strategy"?
Kontakta oss
Kontakt information
+46 (0) 705 89 64 54
jerker.ekermann@hirequality.se
Följ oss på
LinkedIn
Facebook

© Copyright Hire Quality AB