Affärsområde "Strategy"

Affärs- och verksamhetsutveckling 

Vi är erfarna verksamhets- och affärsutvecklare som gör skillnad! Långsiktighet och hållbarhet är nyckelord när vi arbetar med våra kunder. Vi är en partner som kompletterar vår kunds kunskap och en förstärkning när resurserna inte räcker till.

Hire Quality Strategy är ett nationellt konsultbolag med lokal närvaro. Vi erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd i affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är en långsiktig och trogen partner från idé till uppnådda effekter.

Genom en palett av olika specialister levererar vi djup och bred kompetens i varje uppdrag. Vår specialitet är bl.a. Digitalisering, Affärsutveckling, Ledningssystem samt Förändringsledning.

Vår affärsmodell attraherar marknadens bästa konsulter.

Vi kompletterar vår kunder med kompetens och resurser som denne inte kan eller vill upprätthålla själv. Som rådgivare är vi oberoende och kan öppna ögonen för självklarheter som annars förblivit en dold sanning. 


Affärsutveckling

by Hire Quality

Ledarskap
Affärsmannaskap
Digitalisering
Innovation

Organisations-utveckling

by Hire Quality

Programledning
Projektledning
Ledningssystem
(Kvalitet- ISO 9001)
(Miljö ISO 14001)
IT-Säkerhet

Ledning

by Hire Quality

Programledning
Projektledning
Kravanalys
Testledning

Person- & teamutveckling

By Hire Quality

Kommunikation Samarbete
Konflikthantering
Arbetsmiljö
Värderingsarbete
Stressförebyggande
Kreativt arbetsklimat

Vill du veta mer kring vad vi kan hjälpa till med inom "Strategy"?
Kontakta oss
Kontakt information
+46 (0) 705 89 64 54
förnamn.efternamn@hirequality.se
Följ oss på
LinkedIn
Facebook

© Copyright Hire Quality AB